Zoektocht naar penningmeester beëindigd

In nieuws door de redactie op 10 januari 2024, 16:48

Mevrouw Carin Hoegen heeft zich bereid verklaard om de taak van penningmeester bij het bestuur van De Bron op zich te nemen. Zij is naast al haar andere talenten zeer deskundig op het terrein van financiële administratie en wij zijn blij, dat zij als vrijwilliger dit werk voor onze organisatie wil gaan doen.
De overdracht van informatie en documentatie van onze voormalige penningmeester Koos Prins naar haar is inmiddels in gang gezet.
Wij wensen haar succes en voldoening bij het uitoefenen van deze taak.