Penningmeester gevraagd 

In nieuws door de redactie op 17 november 2023, 9:40

Penningmeester gevraagd    (± 8 uur per maand)

Stichting De Bron is in 2012 opgericht en is een stabiele organisatie met één betaalde medewerker en 25 enthousiaste en loyale vrijwilligers. Vanuit haar inloophuis in de wijk Poelenburg worden veel activiteiten voor en door buurtbewoners georganiseerd.

De aanpak en resultaten van De Bron krijgen steeds meer aandacht en waardering van de gemeente, onze andere samenwerkingspartners en ook op landelijk niveau. In 2023 waren we als bruggenbouwer in de wijk één van de tien genomineerden voor een Appeltje van Oranje.

De afgelopen jaren zijn stappen gezet om de stichting te professionaliseren, zo werken we aan ons communicatieplan en start er een comité van aanbeveling met daarin o.a. de burgemeester.

Onze gewaardeerde penningmeester heeft ons laten weten dat hij na negen jaar gaat stoppen. Onder zijn leiding is er een goede financiële structuur opgezet (met daarin onder andere  interne controles door een ander bestuurslid en jaarlijkse controle door een kascommissie) en zijn we een financieel gezonde organisatie.

Vanwege het aangekondigde vertrek van de penningmeester zoeken we nu een nieuwe penningmeester.

Verantwoordelijkheden

De penningmeester is naast zijn/haar verantwoordelijkheden als lid van het dagelijks bestuur speciaal verantwoordelijk voor het financieel beleid en beheer van de stichting en dat betreft zowel de begroting, jaarrekening, verslaggeving als archivering hiervan.

Een belangrijke bron van inkomsten bestaat uit bijdragen van fondsen. De penningmeester werkt hiervoor samen met onze medewerker aan het opstellen van de vereiste projectbegroting, de werving van en verantwoording aan de fondsen.

Profiel

 • Kennis hebben van financieel beheer, financiële administratie en verslaggeving.
 • Accuraat kunnen werken.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid hebben.
 • Onderschrijven van de doelstelling en uitgangspunten van stichting De Bron.
 • Teamspeler zijn en kunnen werken in een vrijwilligersorganisatie.

Taken:

 • Het doen van betalingen en het innen van ontvangsten.
 • Een adequate financiële administratie voeren, waarbij rechten en verplichtingen bekend zijn.
 • Opstellen van een jaarrekening, begroting en andere financiële rapportages.
 • Het financieel beleid en beheer uitdragen en communiceren.
 • Financieel beleid voorbereiden, uitvoeren en het toezien op de uitvoering.
 • Zorgdragen voor het verzekeren van financiële consequenties bij calamiteiten.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan deel uitmaken van de procedure.

Bent u geïnteresseerd in deze functie en onze stichting dan komen we graag met u in contact! U kunt hiervoor contact opnemen met bestuursvoorzitter Alida Joachim-Ruis op 06-53109718.