Overlijdensbericht

In nieuws door de redactie op 19 februari 2021, 15:29

Het overlijden van Wim Verhoeven is een groot verlies voor allen die hem hebben gekend. En dat zijn vele mensen, want Wim kwam overal en maakte deel uit van veel gezelschappen. Hij had aandacht voor iedereen die hij ontmoette en interesseerde zich voor alles. In Inloophuis De Bron kwam hij vaak voor een praatje met iedereen die daar binnen kwam lopen. Daarbij deelde hij graag zijn visie die blijk gaf van grote sociale betrokkenheid.
En als gespreksleider van de filosofiegroep, die maandelijks in De Bron bijeenkwam, bracht hij op het thema gerichte inspirerende teksten van de grote filosofen ter tafel. Wij zullen Wim missen in De Bron en hopen dat zijn nabestaanden troost zullen vinden in de betekenis die hij voor veel mensen heeft gehad.