Een nieuw jaar ligt voor ons – nieuwe kansen!

In blog door de redactie op 16 januari 2018, 9:00

Nieuwjaarsboodschap – weblog door Marleen

16 januari 2018

Een nieuw jaar ligt voor ons – nieuwe kansen! Over dit thema spreken we op 30 januari tijdens het Maal met een verhaal.

Nieuwe kansen… waarop hopen we?
Tijdens de laatste dialoogavond (15 januari j.l.) spraken we tijdens de opening over de dagelijkse groet van moslims : Salaam Alleikum! Ik wens je vrede! In de Nederlandse taal kennen we dit niet. De Vredeswens klinkt vooral tijdens kerkdiensten.
Toch, wanneer de groet van harte gemeend is, is dat wel wat er zo enorm nodig is in onze wereld veraf en ook dichtbij.

Vrede.

Voor jou persoonlijk, een innerlijke vrede.

En vrede voor de wereld, voor onze samenleving, voor ons Inloophuis.

Een nieuw jaar… nieuwe kansen om te werken aan vrede!

Dat wens ik u/jou en de samenleving/wereld toe!

Laten we beginnen. Iedere dag opnieuw!

 

Marleen Kramer

16 januari 2018