Afscheidsblog Marleen

In blog door de redactie op 9 oktober 2018, 11:31

We hebben afscheid genomen van coördinator Marleen Kramer. Zij heeft de volgende blog geschreven waarin ze terugkijkt op de jaren dat ze zich heeft ingezet voor inloophuis de Bron.  –  Joke Drewes-Pleijsier

24 september 2018


DE BETEKENIS VAN INLOOPHUIS DE BRON

De wijk Poelenburg is een veelkleurige wijk in Zaandam. Bewoners met diverse culturele en religieuze achtergronden, zeer uiteenlopende opleidingsniveaus en werkkringen, zoekend naar werk of zonder werk, levend in een gezinssituatie of alleenstaand. Sociale thema’s in deze wijk waar men bewust oog en oor voor probeert te hebben, zijn bijvoorbeeld armoede en eenzaamheid. Al met al, uitdagend werk, soms moeilijk, maar zeker een verrijkende ervaring. Zo heb ik het ervaren, in de afgelopen 5 jaar dat ik als coördinator van Inloophuis De Bron actief betrokken mocht zijn in deze wijk. Soms moeilijk, want het langdurig opbouwen van een relatie valt niet altijd mee. Iets wat opgebouwd is, kan zo maar, door de complexiteit van problemen, wegvallen. De uitdaging zit hem in het langdurig ‘wortelen’ in de wijk. Voor mij als coördinator, maar ook voor ons als organisatie. En met ons ook de andere organisaties in de wijk.

De afgelopen 5 jaren waren zeer rijk door de vele ontmoetingen. Ik denk terug aan zoveel mensen die ik eenmalig, regelmatig of heel vaak heb ontmoet.
In een terugblik werd mij het volgende verteld over de betekenis van De Bron voor hen.

Deelnemers van de inloopochtend:

Ik voel hier vrede en begrip. Er is ruimte om mijn eigen mening te geven, om gehoord te worden en om betrokkenheid te tonen. Elkaar kunnen vertrouwen is een groot goed.”

Door dialoog verrijk je elkaar.”

“Ik heb hier mensen leren kennen, mensen van de kerk en mensen uit de wijk. Dat is heel belangrijk”.

Door De Bron ben ik uit een isolement gehaald. Er worden goede gesprekken gevoerd zonder dat een oplossing nodig is. Belangrijk is om interesse te tonen en open te blijven voor anderen”.

Het is heel gezellig. Ik leer hier mijn Nederlandse taal te verbeteren. De goede gesprekken zijn belangrijk.”

Eigenlijk is samenleven heel eenvoudig als je respect hebt voor elkaar”.

“Eerst leerde ik de Nederlandse taal in De Bron nadat ik vanuit Syrië in Zaandam terecht ben gekomen. Ik leerde hier gaandeweg vriendinnen kennen. En nu heb ik, ook via De Bron, werk gevonden!”

Deelnemer dialoog bijeenkomst:

Door dialoog leer je elkaar kennen. Vanuit de traditie is er veel herkenning. Het vraagt tijd en geduld om vertrouwen te laten groeien. De Bron is zo een belangrijke plek.”

Ik ben Nederlander, moslim, rijkere inwoner… met andere woorden, we hebben allemaal onze eigen rol. Door dialoog gesprekken overbrug je de verschillen”.

Van vrijwilligers:

Ik ervaar het als heel positief om voor De bron vrijwilligerswerk te mogen doen. De Bron is een fijne plek.”

De warmte en de verbondenheid van De Bron vind ik nergens anders in de wijk.”

Ik vind het mooi om mensen te leren kennen. Ik ben er voor anderen en hoop dat ze zich veilig voelen. Ik zie het als een ketting en iedereen is een schakel.”.

Uit het groepsgesprek:

Ik leerde opkomen voor mezelf.“

De groep maakt me sterk”.

 

Tot zover de uitspraken opgetekend uit de mond van gasten en vrijwilligers.

De Bron is van betekenis voor de mensen die er komen en zo ook als een vaste plek in de wijk. Kleinschalig, kwetsbaar en krachtig tegelijk.

Ik vond het een mooie plek om voor te werken. Ik trek verder naar een andere werkplek en bewaar warme herinneringen aan al deze ontmoetingen.


Marleen Kramer

24 september 2018