Praathuis

Door het gesprek leer je elkaar kennen, ontstaat begrip voor een ander en oefen je tegelijkertijd de Nederlandse taal.

Inloophuis De Bron biedt de volgende talige activiteiten:

Groepsgesprek:

Onder leiding van Lin een gezellige en leerzame wekelijkse taalactiviteit. Opgave via email adres: dcdebron@outlook.com of kom eens langs!

Dialoog gesprekken:

Eens in de 2 maanden een gesprek met deelnemers met diverse culturele/religieuze achtergronden. Met een diversiteit aan sociaal-maatschappelijke thema’s. Opgave via email adres: dcdebron@outlook.com