Visie

Gastvrijheid, wederzijdse ontmoeting en presentie

De Bron is een diaconaal centrum. De term diaconaat is afkomstig uit de kerken. Het betekent in het kort: dienstbaar willen zijn aan de ander, die de naaste wordt genoemd. Kernwoord is gastvrijheid. Gastvrijheid is niet een taak, maar een houding. Zij schept ruimte, ruimte voor de ander. “Jij, ja jij unieke mens met een eigen naam en levensverhaal, jij bent welkom!”  Ruimte scheppen betekent innerlijke ruimte beschikbaar hebben als (vrijwillige) gastvrouw of –heer. Ruimte scheppen betekent ook jezelf laten zien, alleen dan is een wederzijdse ontmoeting mogelijk. Door op deze wijze de ander tegemoet  te treden, bewijzen we hem of haar een dienst en bewijzen we tegelijk ook onszelf en de gemeenschap een dienst.

Belangrijk in de werkwijze van De Bron is presentie, naar de presentietheorie ontwikkeld door Prof. Dr. Andries Baart: “Kern van de presentiebenadering is niet het aanbod of de hulpvraag, maar contact maken met het verlangen van degene die behoeftig is en het hulpaanbod daarop en op niets anders afstemmen.” (Baart, 2007)

Present zijn is een unieke vorm van dienstbaarheid die de ontmoeting met de ander zoekt. In de ontmoeting verbind je je met de ander en kun je ook mogelijk op het spoor van Het Geheim komen.

Het Diaconaal centrum De Bron is bewust geopend in de wijk Poelenburg. De Islam speelt een belangrijke rol als grootste godsdienst in de wijk. Door haar samenstelling vraagt de wijk daarom een geheel eigen benadering. Ook al wordt er gedacht vanuit christelijke bronnen, het diaconaal centrum De Bron is een centrum dat openstaat voor iedereen ongeacht levensovertuiging en cultuur. Vanuit deze visie wil De Bron bijdragen aan het bevorderen  van de dialoog. Zeer belangrijk uitgangspunt is dat er geen missionair-evangelische activiteiten plaatsvinden in diaconaal centrum De Bron.

Kernwaarden op een rij:

  • Gastvrijheid
  • Wederzijdse ontmoeting en verbinding
  • Presentie
  • Dialoog