Doelstelling

Inspiratie

De visie achter het diaconaal centrum De Bron is geworteld in de christelijke traditie. Vanuit deze traditie en inspiratie willen we invulling geven aan onze opdracht van dienstbaarheid, gastvrijheid en naastenliefde.

‘Kerk zijn’ wordt gevormd door mensen die de handen ineen slaan om aandacht te geven aan dat wat leeft en aandacht nodig heeft. De kerk is een plek van hoop, ook en misschien wel juist in een ‘gewoon’ huis waar het gaat om de ontmoeting tussen mensen!

Om hieraan vorm te geven worden er in diaconaal centrum De Bron activiteiten georganiseerd. Met het activiteitenaanbod geven we invulling aan het begrip ‘religie’ dat afkomstig is van het Latijnse woord ‘religare’ dat (opnieuw) verbinden en samenbinden betekent. In dat verbinden zullen mensen met een andere godsdienst of levensbeschouwing een belangrijke plaats innemen.

Doelstelling

Met het activiteitenaanbod wil De Bron in de praktijk brengen waar ze voor staat, midden in de samenleving. Het aanbod kan worden onderscheiden door twee pijlers:

  • Religieuze – en levensbeschouwelijke activiteiten
  • Sociaal – maatschappelijke activiteiten

Het aanbod is geen hoofddoel maar een aanleiding tot ontmoeting. Het aanbod, inclusief interreligieuze en multiculturele activiteiten, biedt de mogelijkheid om de cohesie, de verbondenheid in de wijk Poelenburg te versterken, wat bij kan dragen aan de leefbaarheid van de wijk. De activiteiten vinden plaats in en rondom De Bron.