Presentiebenadering

De Presentiemethode nader uitgewerkt

De presentiemethode vormt het uitgangspunt in onze benadering van de gasten en van elkaar. Gastvrijheid is de basis van waaruit het mogelijk is een relatie met de ander als gast aan te gaan. Het doel is er te zijn voor en met de ander, met aandacht, respect en vertrouwen. In de benadering van de ander proberen we het oordeel, vooroordeel, zoveel als mogelijk is uit te stellen of te beperken en gaan we het gesprek aan zonder de ander te willen overtuigen van de eigen waarheid.

In de presentiemethode staat het aangaan van een zorgzame betrekking voorop, een relatie die ook geslaagd is als er uiteindelijk geen enkel probleem door opgelost lijkt te worden.

“Meer dan een DAK” , een boek met achtergrondinformatie uitgegeven door Netwerk DAK: Afbeeldingsresultaat voor meer dan een dak

Meer lezen over de achtergrond van Inloophuizen in Nederland?  Download dan het boek “Meer dan een dak” via de volgende link: Meer dan een dak LR