Over De Bron

Welkom op de website van Inloophuis De Bron! De Bron heeft een inloophuis in de wijk Poelenburg in Zaandam. Dit huis wil een open plek zijn voor iedereen, ongeacht religieuze of culturele overtuiging. We wensen dat iedereen die binnenkomt zich welkom voelt. Aandacht, vertrouwen en ‘presentie’ zijn van grote waarde in onze benadering. Aandacht voor ieder mens met heel zijn/haar levensverhaal en beweegredenen, aandacht voor zingeving, spiritualiteit en religie. Ontmoeting, daar gaat het om in het inloophuis. Het ontmoeten van een ander vindt plaats tijdens  de uitwisseling van de dagelijkse gebeurtenissen, en ook bij de uitwisseling van culturele en/of religieuze overtuigingen. Wanneer mensen elkaar werkelijk ontmoeten, kan verbinding, kan verbondenheid ontstaan. Wij denken dat deze verbondenheid, met jezelf, met de mensen om je heen, met de maatschappij, essentieel is. Deze verbinding brengt een WIJ gevoel. De Bron is een huis waar gebouwd wordt aan een “Nieuw WIJ”. Er worden in het inloophuis diverse activiteiten georganiseerd.