Maal met een Verhaal

 

Vriendenmaaltijd in ‘’De Bron’’ 

Op dinsdag 16 oktober is er weer een Maal met Verhaal. Het thema is …….!

Een Maal met een Verhaal is een smakelijke lunch en verhalen vertellen aan elkaar!

Tijd: 12.30-14.00 uur

Locatie: in de Huiskamer van De Bron.

Eigen bijdrage: 2,50

graag aanmelden via emailadres dcdebron@outlook.com

Welkom!!