Informatie ANBI

 

Het bestuur van Stichting De Bron  wordt gevormd door:

- Mw. Alida Joachim-Ruis (voorzitter)

- Dhr. Paul Groenewegen (secretaris)

- Dhr. Koos Prins (penningmeester)

- Dhr. Ben Jansen (huismeester)

- Mw. Jacqueline Ootjers (lid)

 

Bankrekeningnummer:

Het banknummer De Bron is NL08INGB0007401267  tnv stichting diaconaal centrum De Bron.

 

ANBI informatie bij elkaar:

Jaarverslag 2016: 20170309 Jaarverslag 2016 DE BRON – vastgesteld 9-3-2017

Beleidsplan 2017: 20170309 Beleidsplan 2017 De Bron – vastgesteld 9-3-2017

Profielbeschrijving: 20141022 Website De Bron Ons Profiel (1)