Donaties

Doneer een kopje koffie!download

Gasten die we in het inloophuis welkom heten krijgen altijd een kopje koffie of thee aangeboden. Hiervoor vragen we geen geld. Ook het advies dat we tijdens het sociaal spreekuur geven is gratis.
Voor veel mensen is onze huiselijkheid en gastvrijheid heel belangrijk, maar hebben ze geen geld hiervoor te betalen. We hebben natuurlijk wel geld nodig om het inloophuis open te houden. We hebben coördinatie- en exploitatiekosten en ook kosten in verband met onze activiteiten. Met de bijdragen vanuit verschillende Zaanse kerken en bijdragen van enkele fondsen zijn we heel blij.
Maar ook met kleine particuliere bijdragen zijn we heel blij. Daarvoor zijn meerdere manieren.
U kunt een (of meerdere) kopje(s) koffie doneren via ons email adres of via het contactformulier op de pagina contact.

U kunt ook “vriend(in) worden van stichting De Bron” waarbij we u uitnodigen voor onze jaarlijks te organiseren ‘Vriendenavond’.
U kunt eenmalig een bijdrage storten op rekeningnummer NL08INGB0007401267  dit geldt  voor particulieren, maar ook voor bedrijven. Dit kan fiscale voordelen hebben.

De coördinator van De Bron is bereid een toelichting te geven, extra informatie te verstrekken wanneer dat is gewenst.