Creativiteit en spiritualiteit

Op nader te bepalen tijdstip. Interesse?  Opgave vooraf via dcdebron@outlook.com .

Creativiteit is een belangrijke spirituele bron. Heeft u interesse? Laat het ons weten!