Dialoog tafel

Dialoogtafel

Op donderdag 26 januari was er een dialoog gesprek in De Bron, georganiseerd in samenwerking met de Marokkaanse Moskee.

Het werd een boeiende avond. Aan het einde van de avond was een belangrijke conclusie dat dialoog een belangrijke reactie is op de ontwikkeling dat we steeds meer groepen in eilandjes zien functioneren, en daarbij wel over elkaar maar niet met elkaar praten. In De Bron vinden we juist daarom de dialoog, door gesprek en door samen te doen, van wezenlijk belang. Graag willen we dit mogelijk maken en een bijdrage leveren aan de onderlingen verbinding!

De volgende dialoogtafel vindt plaats op 24 april. Aanvang 19.30 uur tot 21.30 uur. Van harte welkom in Inloophuis de Bron, huis voor ontmoeting en verbinding en voor dialoog!